Lietošanas noteikumi

  1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Šie e-veikala noteikumi (turpmāk – Noteikumi) ir pircēja (turpmāk- Pircējs) un tirgotāja (turpmāk – Tirgotājs) juridiski saistošs dokuments, kas nosaka tiesības un pienākumus preču iegādei, to apmaksai, piegādes un atgriešanas nosacījumus un  kartību,  kā arī citi ar preču pirkšanu un pārdošanu interneta veikalā saistītos noteikumus.
1.2. Pircējs pēc šiem Noteikumiem ir persona, kas ir reģistrējusies interneta vietnē kā pircējs. Internetveikalā var iepirkties:
1.2.1. rīcībspējīga fiziska persona, kas ir sasniegusi pilngadību, kuras rīcībspēju neierobežo tiesas lēmums;
1.2.2.nepilgadīga persona no14(četrpadsmit) līdz 18 (astoņpadsmit) gadiem, ar vecāku vai aizbildņu piekrišanu, izņemot tos gadījumus, kad tā ir emancipēta;
1.2.3. juridiska persona;
1.3. Piereģistrējoties vai veicot pasūtījumu, Pircējs nepārprotami apstiprina, ka ir tiesīgs iepirkies interneta vietnē.
1.4. Pārdevējs patur tiesības jebkurā laikā mainīt, rediģēt vai papildināt šos noteikumus. Par noteikumu izmaiņām pircējs tiek informēts internetveikala mājas lapā. Izmaiņas stājas spēkā nekavējoties no to pasludināšanas brīža, kad tie ir pieejami abām iesaistītajām pusēm. Tāpēc pircējam ieteicams iepazīties ar šiem Noteikumiem pirms katra pirkuma veikšanas.
1.5. Tirgotājs tiek atbrīvots no jebkuras atbildības, ja Pircējs daļēji vai pilnība nav iepazinies ar  Noteikumiem, neskatoties uz to, ka viņam ir sniegta šī iespēja.

Sūtījuma kalkulators

(nav obligāts)
(nav obligāts)
Sūtījuma pakas
| kg
| cm
| cm
| cm

Radušies jautājumi?

Zvaniet: +371 2 844 9444

Rakstiet: info@grorder.lv